Thema permanente vorming: De toekomst van het beroep advocaat

Ook voor het werkingsjaar 2018-2019 voorziet De Conferentie voor u in een volledige lessenreeks in het kader van de permanente vorming. Opnieuw zijn wij op zoek gegaan naar actuele onderwerpen, boeiende sprekers en een forum voor debat.

Dit jaar werd als centraal thema voor de lessenreeks gekozen voor ‘De toekomst van het beroep van advocaat’. Het thema biedt aanknopingspunten om in te spelen op de nieuwste wetgevende ontwikkelingen in ieder vakgebied, op de vereisten van een modern kantoor, met inbegrip van marketing en media, en op de inrichting van samenwerkingsverbanden en afspraken binnen het kantoor. 

Zoals altijd is het de bedoeling iedere opleiding toegankelijk, bereikbaar en uiterst kwalitatief in te vullen. De idee is dat iedere lezing voldoende achtergrond biedt voor iedere advocaat en voldoende uitdaging en mogelijkheid tot debat voor de specialist in het vakgebied.

Er worden minstens 10 opleidingen aangeboden in iedere Afdeling: Mechelen, Turnhout en Antwerpen. Met een abonnement op een volledige lessenreeks heeft u dus meteen alle benodigde punten voor dit gerechtelijk jaar. Op iedere plaats is ook een opleiding deontologie voorzien om het pakket zo helemaal volledig te maken.

Een abonnement op de volledige lessenreeks is geen verplichting meer om elke studiemiddag of -avond in ofwel afdeling Mechelen, ofwel afdeling Turnhout, ofwel afdeling Antwerpen te volgen, maar een paspoort om volledig vrij 10 studiemiddagen of -avonden uit te kiezen. Kortom, vanaf dit werkingsjaar stelt u zelf uw programma samen en kan u kiezen uit maar liefst 17 verschillende sprekers, gespreid over 30 verschillende opleidingsmomenten, op 3 verschillende locaties binnen de Balie Provincie Antwerpen.

Voor de inschrijvers op het abonnement 10 sessies: Maak bekend welke studiedagen u wil bijwonen door een e-mail aan ann.bellens@konsilio.be, bij voorkeur ten laatste 48 uur voor de betreffende sessie om zo voldoende catering te voorzien. 

ma 1 okt 2018  | permanente vorming
Abonnement 10 sessies Permanente vorming

Een inschrijving op de abonnementsformule betekent dat u ook geniet van een fikse korting op de inschrijvingsprijs van een studiedag of -namiddag in samenwerking met VOKA, waarvoor nu al alle voorbereidingen worden getroffen. 

vr 18 jan 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Turnhout 18.01| Eerste- en tweedelijnsbijstand

Mr. Gibens zal toelichting verschaffen over het beleidsmatige aspect van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand. Naar jaarlijkse traditie wordt er u na afloop eveneens een kleine nieuwjaarsreceptie aangeboden

ma 21 jan 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Mechelen 21.01 | De nieuwe EOT: alles op een rijtje

De EOT onderging de laatste tijd heel wat wijzigingen. De lijst is indrukwekkend. Er is de impact van de Erfwet, de Huwelijksvermogenswet, de Potpourri V en VI-wet, de Waterzooiwet, de wet Administratie-Rechtszekerheid. En dan in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 als kers op de taart de wet van 21 december 2018 die o.i. het sluiten van overeenkomsten nog wat moeilijker zal maken.

vr 1 feb 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Antwerpen 01.02| Eerste- en tweedelijnsbijstand

Mr. Gibens zal toelichting verschaffen over het beleidsmatige aspect van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand. 

vr 15 feb 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Turnhout 15.02 |Familierecht

Prof. dr. Ingrid Boone: De ontwikkelingen in 2017-2018 (wetgeving en rechtspraak Grondwettelijk Hof) in het familierecht

ma 18 feb 2019  | permanente vorming
Permanente vorming - Gesprek over de advocaat van morgen (Mechelen)

Wie is de advocaat van morgen en welke rol hij kan spelen. Precies daarover gaan Mr. Hofströssler en Mr. Schoups het gesprek aan, ieder vanuit zijn specifieke invalshoeken en kennis.

vr 15 mrt 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Turnhout 15.03| Professionele vennootschappen en het nieuwe WVV
Mr. Herman Braeckmans (Professor-emeritus van de UA en auteur van het ‘Handboek Vennootschapsrecht’): “Professionele vennootschappen en het nieuwe WVV”
vr 26 apr 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Turnhout 26.04| Actualia Deontologie

Mr. Jo Stevens (Ereadvocaat, oud-stafhouder balie Antwerpen, gewezen voorzitter OVB): “Actualia Deontologie”

vr 17 mei 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Turnhout 17.05| Het (mogelijke) nieuwe wetboek Strafvordering

Mr. John Maes (METIS Advocaten en oud-voorzitter van de Vlaamse Conferentie, voorzitter van de Commissie Strafrecht van de OVB en docent van Strafprocesrecht BUBA): “Het (mogelijke) nieuwe Wetboek van Strafvordering”

vr 28 jun 2019  | permanente vorming
Permanente Vorming afd. Turnhout 28.06| Getting things done

Dhr. Peter Samijn (SYRES CENTER FOR ORGANIZATIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT): “Getting Things Done – advanced time management”

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord