Permanente Vorming 2021-2022


De Conferentie voorziet voor u ook dit jaar in een volledige lessenreeks in het kader van de permanente vorming.

Opnieuw zijn wij op zoek gegaan naar actuele onderwerpen, boeiende sprekers en een forum voor debat.

Wij trachten u dan ook “up-to-date” te brengen in diverse rechtsdomeinen, want het recht staat immers nooit stil. Ook deontologie zal op het programma staan, zodat uw puntenverzameling compleet zal zijn.

Zoals altijd is het de bedoeling iedere opleiding toegankelijk, bereikbaar en uiterst kwalitatief in te vullen. De idee is dat iedere lezing voldoende achtergrond biedt voor iedere advocaat en voldoende uitdaging en mogelijkheid tot debat voor de specialist in het vakgebied.

De opleidingen worden dit werkingsjaar zowel via webinar als fysiek aangeboden. De webinars laten u toe om uw programma uit een zo ruim mogelijk aanbod zelf samen te stellen over de afdelingsgrenzen Mechelen, Turnhout en Antwerpen heen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Daarnaast kunnen wij u in deze nog onzekere COVID-tijden toch continuïteit garanderen.

Aangezien wij het evenwel ook van zeer groot belang achten dat u ook in levende lijven met uw confraters van gedachten kan wisselen zullen wij komend jaar in de verschillende afdelingen ook enkele fysieke vormingen organiseren, waarbij de alomgekende werklunches in Turnhout opnieuw hun opwachting maken.

Deze fysieke opleidingen zullen uiteraard steeds georganiseerd worden conform de op dat moment geldende COVID-maatregelen.

De verschillende opleidingen zal u dit werkingsjaar kunnen volgen voor 50,00 EUR (leden) / 65,00 EUR (niet-leden) per sessie van twee punten.

Wij hopen u allen talrijk digitaal dan wel fysiek te mogen ontmoeten!

di 28 sep 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Webinar Fiscaliteit en Samenlevingsvormen

Mr. Dimitri VAN BECELAERE zal u een bondig overzicht gegeven van de fiscale verschillen tussen de verscheidene samenlevingsvormen.

di 26 okt 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Lezing geesteszieken

De sprekers zullen in een duo-presentatie geven over het onderwerp geesteszieken.

vr 29 okt 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Werklunch strafrecht

Strafrechtadvocaten mr. Van De Moer en mr. Bart Vosters zullen samen een relevant thema van het strafrecht belichten.

di 9 nov 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Webinar deontologie

Als voormalig stafhouder en bestuurder deontologie bij de Orde van Vlaamse Balies is mr. Jan MEERTS de geknipte persoon om u up-to-date te brengen over verscheidene topics binnen het deontologisch kader. 

ma 13 dec 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Webinar De procedure voor het Hof van Assisen

Mr. Frédéric Thiebaut zal een webinar geven in het domein van het strafrecht.

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord