Thema permanente vorming: Toepasbare Kennis

Ook voor het werkingsjaar 2019-2020 voorziet De Conferentie voor u in een volledige lessenreeks in het kader van de permanente vorming. Opnieuw zijn wij op zoek gegaan naar actuele onderwerpen, boeiende sprekers en een forum voor debat.

De vrij vertaalde woorden van schrijver Anton Tsjechov indachtig “Knowledge is of no value unless you put it into practice” streven wij ernaar u dit jaar van een hoge graad van toepasbare kennis te voorzien die nuttig aangewend kan worden in de dagelijkse uitoefening van uw beroep als advocaat.

Zoals altijd is het de bedoeling iedere opleiding toegankelijk, bereikbaar en uiterst kwalitatief in te vullen. De idee is dat iedere lezing voldoende achtergrond biedt voor iedere advocaat en voldoende uitdaging en mogelijkheid tot debat voor de specialist in het vakgebied.

Er worden 7 opleidingen aangeboden in iedere Afdeling: Mechelen, Turnhout en Antwerpen. Het programma is gevarieerd samengesteld waarmee we u aanmoedigen om ook over de afdelingsgrenzen heen kennis te gaan vergaren.

Met een abonnement op een volledige lessenreeks heeft u dus meteen alle benodigde punten voor dit gerechtelijk jaar. Bovendien zullen er minstens twee opleiding deontologie worden aangeboden wat het pakket volwaardig maakt.

Een abonnement op de volledige lessenreeks verplicht u niet om elke studiemiddag of -avond uitsluitend in één afdeling te volgen, maar biedt een 'paspoort' om volledig vrij 10 studiemiddagen of -avonden uit te kiezen. Kortom, vanaf dit werkingsjaar stelt u zélf uw programma samen en kan u kiezen uit maar liefst 21 verschillende sprekers op 3 verschillende locaties binnen de Balie Provincie Antwerpen.

Voor de inschrijvers op het abonnement 10 sessies: Maak bekend welke studiedagen u wil bijwonen door een e-mail aan michiel.verheyen@mploy.be, dit ten laatste 48 uur voor de betreffende sessie om zo voldoende catering te kunnen voorzien. 

vr 31 jan 2020  | 
PV Turnhout 3 | Actualia Faillissementsrecht

Een uiteenzetting met actuele en pertinente onderwerpen inzake het faillissementsrecht door dhr. Guido DE CROOCK.

ma 10 feb 2020  | 
PV Antwerpen 4 | Het leiden van veranderingen: werknemer engagement

In deze inspiratiesessie zoomt Professor dr. Ron Meyer dieper in op de bouwstenen van werknemer engagement. Kortom, hoe krijg ik mijn werknemers en collega’s enthousiast om de organisatie tot een succes te maken, voor het bedrijf te knokken en bovendien plezier te beleven aan deze gemeenschappelijke strijd?

ma 17 feb 2020  | 
PV Mechelen 4 | Hervorming van de Rechtsbijstandsverzekering

Mr. Christian Vandenbogaerde geeft verduidelijking bij de hervorming van de rechtbijstandsverzekering.

vr 21 feb 2020  | 
PV Turnhout 4 | Deontologie : essentiële en actuele topics

Meester Jan MEERTS zal ons een aantal essentiële en actuele deontologische regels toelichten.

ma 16 mrt 2020  | 
PV Mechelen 5 | De prioriteit van het co-ouderschap

Op basis van de bevindingen uit haar doctoraatsstudie, geeft mevr. Van Roy een uiteenzetting over het verblijfsrecht onder de titel “De prioriteit van het co-ouderschap vecht met de criteria voor de verblijfsregeling”.

ma 23 mrt 2020  | 
PV Antwerpen 5 | Het jeugddelinquentiedecreet in de praktijk

De heer Tom Decaigny is na een jarenlange succesvolle carrière als advocaat sedert 2018 Jeugdrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hij zal een uiteenzetting geven over het Jeugddelinquentiedecreet dat de Jeugdbeschermingswet grotendeels vervangt.

vr 27 mrt 2020  | 
PV Turnhout 5 | Actuele rechtspraak letselschade van Turnhout, Mechelen en Antwerpen

Een uiteenzetting over actuele rechtspraak aangaande letselschade in Turnhout, Mechelen en Antwerpen.

ma 20 apr 2020  | 
PV Mechelen 6 | Aansprakelijkheid van bestuurders onder het nieuwe WVV

Mr. De Dier geeft een uiteenzetting over de aansprakelijkheidsgronden van bestuurders van vennootschappen onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

do 23 apr 2020  | 
PV Antwerpen 6 | Rechtspsychologie - Het beslissingsproces van een rechter

Tijdens dit seminarie komt u te weten hoe het beslissingproces van een rechter er heden ten dage uitziet. Op welke elementen wordt een uitspraak gestoeld? Is een rechter onfeilbaar of wordt hij of zij toch blootgesteld aan valkuilen in het denkproces? Een unieke kijk in het brein van diegenen die over uw zaak zullen oordelen.

vr 24 apr 2020  | 
PV Turnhout 6 | Discriminatie in arbeidsrelaties

Voorstelling door auteur Mr. Ludo VERMEULEN van diens nieuwe boek over discriminatie in arbeidsrelaties.

ma 18 mei 2020  | 
PV Mechelen 7 | Nieuwe spelregels contracteren B2B

Klassiek geldt naar Belgisch recht de stelregel dat de contractsvrijheid tussen ondernemingen vrijwel absoluut is. Dit uitgangspunt werd volledig op de helling gezet door de wet van 4 april 2019. Mr. Dave Mertens overloopt de nieuwe regels en hun mogelijke impact op de rechtspraktijk.

vr 29 mei 2020  | 
PV Antwerpen 7 | Actualia intellectuele eigendomsrechten

Een duo-presentatie waarin een stand van zaken wordt gegeven op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, waarbij Mevrouw Fabienne Brison het auteursrecht voor haar rekening zal nemen en Mevrouw Carina Gommers dieper zal ingaan op de recente tendensen in het merkenrecht.

vr 29 mei 2020  | 
PV Turnhout 7 | Actualia bouwrecht en aannemingsrecht

Actualia bouw- en aannemingsrecht door Dr. Mr. Kristof UYTTERHOEVEN

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord