Permanente Vorming 2021-2022


De Conferentie voorziet voor u ook dit jaar in een volledige lessenreeks in het kader van de permanente vorming.

Opnieuw zijn wij op zoek gegaan naar actuele onderwerpen, boeiende sprekers en een forum voor debat.

Wij trachten u dan ook “up-to-date” te brengen in diverse rechtsdomeinen, want het recht staat immers nooit stil. Ook deontologie zal op het programma staan, zodat uw puntenverzameling compleet zal zijn.

Zoals altijd is het de bedoeling iedere opleiding toegankelijk, bereikbaar en uiterst kwalitatief in te vullen. De idee is dat iedere lezing voldoende achtergrond biedt voor iedere advocaat en voldoende uitdaging en mogelijkheid tot debat voor de specialist in het vakgebied.

De opleidingen worden dit werkingsjaar zowel via webinar als fysiek aangeboden. De webinars laten u toe om uw programma uit een zo ruim mogelijk aanbod zelf samen te stellen over de afdelingsgrenzen Mechelen, Turnhout en Antwerpen heen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Daarnaast kunnen wij u in deze nog onzekere COVID-tijden toch continuïteit garanderen.

Aangezien wij het evenwel ook van zeer groot belang achten dat u ook in levende lijven met uw confraters van gedachten kan wisselen zullen wij komend jaar in de verschillende afdelingen ook enkele fysieke vormingen organiseren, waarbij de alomgekende werklunches in Turnhout opnieuw hun opwachting maken.

Deze fysieke opleidingen zullen uiteraard steeds georganiseerd worden conform de op dat moment geldende COVID-maatregelen.

De verschillende opleidingen zal u dit werkingsjaar kunnen volgen voor 50,00 EUR (leden) / 65,00 EUR (niet-leden) per sessie van twee punten.

Wij hopen u allen talrijk digitaal dan wel fysiek te mogen ontmoeten!

di 23 nov 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Webinar ruimtelijke ordening

De "beleidsmatig gewenste ontwikkelingen" bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening: Een populair, veelbesproken maar vooral begrensd stedebouwkundig instrument

do 9 dec 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Werklunch familie- en familiaal vermogensrecht

Stafhouder Johan Du Mongh zal de gelukkige aanwezigen van deze werklunch een vorming geven binnen het brede kader van familie- en familiaal vermogensrecht.

ma 13 dec 2021  | 
PERMANENTE VORMING | Webinar De procedure voor het Hof van Assisen

Mr. Frédéric Thiebaut zal een webinar geven in het domein van het strafrecht.

wo 23 feb 2022  | 
PERMANENTE VORMING | De Nieuwe Indicatieve Tabel

Mr. Johan BALLY zal in deze permanente vorming stilstaan bij de nieuwigheden in de nieuwe indicatieve tabel. 

do 17 mrt 2022  | 
PERMANENTE VORMING | Werklunch Deontologie

Adjunct-stafhouder Turnhout Johan Michielsen en stafhouder Johan Du Mongh zijn de geknipte personen om een noodzakelijke vorming te geven over onze deontologie. 

ma 25 apr 2022  | 
PERMANENTE VORMING | Webinar Collectieve Schuldenregeling

Mr. Wim SMETS en mr. Sara AELBRECHT zullen u tijdens deze permanente vorming spreken over de collectieve schuldenregeling.

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord