Permanente Vorming 2022-2023


De Conferentie voorziet voor u ook dit jaar in een volledige lessenreeks in het kader van de permanente vorming.

Opnieuw zijn wij op zoek gegaan naar actuele onderwerpen, boeiende sprekers en een forum voor debat.

Wij trachten u dan ook “up-to-date” te brengen in diverse rechtsdomeinen, want het recht staat immers nooit stil. Ook deontologie zal op het programma staan, zodat uw puntenverzameling compleet zal zijn.

Zoals altijd is het de bedoeling iedere opleiding toegankelijk, bereikbaar en uiterst kwalitatief in te vullen. De idee is dat iedere lezing voldoende achtergrond biedt voor iedere advocaat en voldoende uitdaging en mogelijkheid tot debat voor de specialist in het vakgebied.

De opleidingen worden dit werkingsjaar zowel via webinar als fysiek aangeboden. De webinars laten u toe om uw programma uit een zo ruim mogelijk aanbod zelf samen te stellen over de afdelingsgrenzen Mechelen, Turnhout en Antwerpen heen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Daarnaast kunnen wij u in deze nog onzekere COVID-tijden toch continuïteit garanderen.

Aangezien wij het evenwel ook van zeer groot belang achten dat u ook in levende lijven met uw confraters van gedachten kan wisselen zullen wij komend jaar in de verschillende afdelingen ook enkele fysieke vormingen organiseren, waarbij de alomgekende werklunches in Turnhout opnieuw hun opwachting maken.

Deze fysieke opleidingen zullen uiteraard steeds georganiseerd worden conform de op dat moment geldende COVID-maatregelen.

De verschillende opleidingen zal u dit werkingsjaar kunnen volgen voor 55,00 EUR (leden) / 70,00 EUR (niet-leden) per sessie van twee punten.

Wij hopen u allen talrijk digitaal dan wel fysiek te mogen ontmoeten!

wo 24 mei 2023  | 
PERMANENTE VORMING | Het nieuw boek 6 BW - Dimitri Verhoeven

Op 8 maart 2023 werd het Wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer. Mr. Dimitri Verhoeven zal u tijdens deze werklunch onderhouden over de belangrijkste wijzigingen die zullen worden doorgevoerd.

vr 9 jun 2023  | 
PERMANENTE VORMING | Actualia Verkeersrecht - Koenraad Willebrords

Deze permanente vorming zal worden gegeven door de heer Koenraad Willebrords, politierechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord