Overzicht openingsredes 

De eerste plechtige openingszitting van de Vlaamse Conferentie slechts plaats in 1906. Op 8 oktober 1906 werd de eerste openingsrede gehouden door Emiel Schiltz, die in het Assisenhof sprak over “De Vierschaar”.

Nadien volgenden er nog vele anderen.

1990
Raymond Eugène: ‘Nodig maar niet genodigd: het slachtoffer’

1991
Jan Six: ‘Rechtsstaat?’

1992
Gerda Lange: ‘De onvoltooide revolutie’

1993
Joëlle Colaes: ‘In eer en geweten’

1994
Bernard Insel: ‘De motoriek van de uitsluiting in een wereld zonder grenzen’

1995
Paul Van Leemput: ‘Vijftig jaar oorlogsverleden – de kleren van de keizer’

1996
Lieven Leenaerts: ‘Vrijheid, gelijkheid … broederlijkheid’

1997
Claude Marinower: ‘Geen vrede zonder gerechtigheid’

1998
Luc Maes: ‘De ondragelijke lichtheid van de morele schade’

1999
Pierre Bogaerts: ‘Eigenheid, tolerantie en iets over Averroës’

2000
Johan Bally: ‘Vrouwe Justitia en haar kostprijs: een laatste taboe?’

2001
Nico Goossens: ‘De advocaat: amicus curiae of parasitus curiae?’

2002
Anke Dumez: ‘Waarheen met “Global Justice”?’

2003
Jan Loyens: ‘Het onbehagen van de magistratuur. Beschouwingen bij dertig jaar Mercuriales’

2004
Johan Dumongh: ‘Is Justitia vrouwelijk?’

2005
Catherine Van Vliet: ‘De welvaartsstaat: tussen droom en werkelijkheid’

2006
John Maes: ‘De straf is de straf’

2007
Hafida Talhaoui: ‘In naam van de vrijheid’

2008
Stijn Verbist: ‘Twaalf wetten, dertien ongelukken’

2009
Jef Herman: ‘Van generalisten naar specialisten: een keuze voor kennis’

2010
Tom De Meester: ‘Meester sta me bij. Een pleidooi voor rechtsbijstand bij het verhoor’

2011
Cédric Putcuyps: ‘De code van de keizer- naar een burgerlijk wetboek voor de 21ste eeuw’

2012
Frederic Lenders: ‘De volstrekte nutteloosheid van het pleidooi?!’

2013
Ciska Servais: ‘Duurzame ontwikkeling: van negatie tot legitimatie’

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord