Leve de Conferentie!

De Conferentie bij de Balie Provincie Antwerpen verwelkomt u op haar website

Hier kan u alle activiteiten van onze Conferentie terugvinden met alle nuttige informatie.

Ook dit jaar zetten wij onze succesformule verder in die zin dat u zowel als lid en als niet-lid deel kan nemen aan onze activiteiten.

Het systeem biedt vele voordelen. Als lid krijgt u korting op de belangrijkste activiteiten van onze Conferentie en als niet-lid kan u ook nog steeds deelnemen aan alle activiteiten, weze het aan de volle prijs.

Het lidgeld blijft ook dit jaar hetzelfde tarief.

U zal kunnen vaststellen dat het, gelet op de behoorlijke kortingen, loont om lid te worden wanneer u aan enkele activiteiten per jaar participeert.

We hopen jullie dan ook zo snel mogelijk te mogen verwelkomen op de talrijke activiteiten.

Leve de conferentie!


do 14 jan 2021  | 
WEBINAR | Actualia Jeugdrecht naar aanleiding van het Jeugddelinquentiedecreet - Het kortverblijf

Mevrouw Ven is Jeugdrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. Zij zal een uiteenzetting geven over het Jeugddelinquentiedecreet dat de Jeugdbeschermingswet grotendeels vervangt.

ma 25 jan 2021  | 
WEBINAR | Nieuw Goederenrecht

De webinar beoogt u een ruime update te geven over het nieuwe goederenrecht met daarnaast een diepgaandere focus op de evenwichtsleer en burenhinder.

ma 8 feb 2021  | 
WEBINAR | Actualia Verkeersrecht

De sprekers geven een overzicht van de recentste wetswijzigingen, rechtspraak en rechtsleer op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en strafrechtelijk verkeersrecht.

di 9 feb 2021  | 
WEBINAR | Actualia Intellectueel Eigendomsrecht

De sprekers zullen in een duo-presentatie een stand van zaken geven op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, waarbij Mevrouw Fabienne Brison het auteursrecht voor haar rekening zal nemen en Mevrouw Carina Gommers dieper zal ingaan op de recente tendensen in het merkenrecht.

ma 1 mrt 2021  | 
WEBINAR | De (on)deelbaarheid van het kind

De spreker zal vanuit haar praktijk, alsook ingevolge haar doctoraat, toelichting geven over hoe de rechterlijke macht omgaat met het verzoek om mede-ouderschap en of de wetgever in 2006 de juiste keuze heeft gemaakt om de rechters te verplichten deze specifieke verblijfsregeling van co-ouderschap met voorrang te onderzoeken.

do 11 mrt 2021  | 
WEBINAR | Rechtspsychologie : Het beslissingsproces van een rechter

Op welke elementen wordt een uitspraak gestoeld? Is een rechter onfeilbaar of wordt hij of zij toch blootgesteld aan valkuilen in het denkproces? Een unieke kijk in het brein van diegenen die over uw zaak zullen oordelen.

di 11 mei 2021  | 
WEBINAR | Actualia Deontologie

Permanente vorming is een deontologische plicht voor elke advocaat. Tijdens dit seminarie zullen de kernwaarden van ons beroep worden opgefrist en zal dieper worden ingegaan op diverse actuele deontologische thema's.

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord