Jozef Van den Heuvel, Voorzitter 1967-1968 en Ere-Voorzitter Vlaamse Conferentie bij de Balie Antwerpen

Ere-voorzitters 

Voor 1960 was het de traditie dat aan een bijzonder verdienstelijk oud-voorzitter, levenslang de titel van ere-voorzitter verleend werd.  Zo werden onder meer de eerste twee voorzitters van de Conferentie, Coremans en Van Rijswijck, benoemd tot erevoorzitter.

Vanaf 1960, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum, zal de Conferentie onder haar oud-voorzitters telkens slechts een erevoorzitter verkiezen, die de jaarlijks wisselende voorzitters met vaderlijke raad en daad zal bijstaan.

René VICTOR (1960-1984)

Carlos DE BAECK (1986-1993)

Georges FRANCK (1994-2000)

Jozef VAN DEN HEUVEL (2001-2014)


Voorzitters en bestuursleden Vlaamse Conferentie bij de balie van Antwerpen 

Hieronder kan u alle besturen met hun voorzitter vinden.

1885-1891

Edward Coremans

Jan Van Rijswijck, Flor Heuvelmans

 

1891-1896

Jan Van Rijswijck

Flor Heuvelmans, Edward Janssens

 

1896-1898

Hector Le Bon

Edward Janssens, Karel Weyler

 

1898-1902

Flor Heuvelmans

Edward Janssens, Karel Weyler

 

1902-1906

Edward Janssens

Karel Weyler, Jan Dierckxsens

 

1906-1907

Hector Le Bon

Karel Weyler, Jan Dierckxsens, Emiel Schiltz

 

1907-1908

Hector Le Bon

Karel Weyler, Jan Dierckxsens, Adelfons Henderickx

 

1908-1909

Hector Le Bon

Karel Weyler, Jan Dierckxsens, Constant Stoffels

 

1909-1910

Hector Le Bon

Karel Weyler, Jan Dierckxsens, Jozef Muls, Arthur Cornette, Emiel Wildiers

 

1910-1911

Karel Weyler,

Jan Dierckxsens, Adelfons Henderickx, Arthur Rotsaert, Jules Franck

 

1911-1912

Karel Weyler

Jan Dierckxsens, Adelfons Henderickx, Arthur Rotsaert, Paul Grijspeerdt, Jules Franck

 

1912-1913

Karel Weyler

Jan Dierckxsens, Emiel Schiltz, Paul Grijspeerdt, Jules Franck, René Ooms

 

1913-1914

Emiel Schiltz

Constant Stoffels, Paul Grijspeerdt, Herman De Jongh, Niko Gunzburg

 

1919-1920

Hector Le Bon

Niko Gunzburg, Herman De Jongh, Albert Hillen, August Van Cauwelaert

 

1920-1921

Emiel Schiltz

Frans Cursters, Albert Hillen, Louis Elebaers, Frans Van Cauwelaert

 

1921-1922

Frans Cursters

Louis Joris, Albert Hillen, Louis Elebaers, Jozef Muls

 

1922-1923

Frans Cursters

Louis Joris, Albert Hillen, Louis Clerckx

 

1923-1924

Frans Cursters

Eugène Laureyssens, Louis Clerckx, Emiel Smets, Hubert Michielsen

 

1924-1925

Frans Cursters

Jules Franck, Jozef Strijckers, André Callaert, Leo Scheere

 

1925-1926

Jules Franck

Georges Hebbelynck, Jozef Strijckers, André Callaert, René Victor

 

1926-1927

Jules Franck

Georges Hebbelynck, Jozef Strijckers, André Callaert, Kamiel Van der Planken

 

1927-1928

Ferdinand Zech

Hubert Michielsen, John Stockmans, René Victor, Leo Delwaide

 

1928-1929

Ferdinand Zech

Hubert Michielsen, John Stockmans, René Victor

 

1929-1930

Hubert Michielsen

René Victor, John Stockmans, Ignace Van den Brande

 

1930-1931

Herman De Jongh

Albert Hillen, Alfred Roelens, Omer Aerts, Louis Elebaers

 

1931-1932

Jules Franck

Henri Picard, Ignace Van den Brande, Maurits Lambreghts, Fernand Collin

 

1932-1933

Albert Hillen

Louis Elebaers, Jan Valvekens, Maurits Lambreghts

 

1933-1934

Kamiel Van der Planken

Jozef De Smedt, Jozef Strijckers, Frans Daeseleire, Frans Mattheessens, Alfred Roelens

 

Id.

Emiel Wildiers

Jules Franck, Herman De Jongh, Ignace Van den Brande, Herman Jacob

 

1934-1935

John Stockmans

Ignace Van den Brande, Herman Jacob, Frans Wildiers, Hendrik Marck

 

1935-1936

John Stockmans

Ignace Van den Brande, Herman Jacob, Frans Wildiers, Jan Timmermans

 

1936-1937

Jozef De Smedt

Jan Valvekens, Jan Timmermans, Louis Vermylen, Walter Bouchery, Prosper Van Nuffel

 

1937-1938

Jozef Strijckers

Jozef Van Cuyck, Herman Jacob, Louis Vermylen, Walter Bouchery

 

1938-1939

Ignace Van den Brande

Gaston Van den bergh, Frans Mattheessens, Lode Claes, Eugène Mertens, Maurits Lambreghts

 

1939-1940

Jules Franck

Jozef Van Cuyck, Herman Jacob, Louis Vermylen, Eugène Mertens, Frans Wildiers

 

1940-1941

Jan Timmermans

René Lambrichts, René Lagrou, Walter Bouchery, Edgar Boonen

 

1941-1942

Jozef Van Cuyck

Gaston Van den Bergh, Jozef Van Alsenoy, Willy Van Nieuwerburgh

 

1942-1944

V.Z.W. Vlaamsche Conferentie onder voorzitterschap van Jozef Strijckers

 

1945-1946

Kamiel Van der Planken

Louis Van Hoecke, Eugène Mertens, Josse Mertens, Hendrik Dusoso, Lode Craeybeckx

 

1946-1947

Carlos De Baeck

Robert Van den herrewege, Leon Cornette, Marthe Delbeke, Michel Deckers, Willy Clijmans, Josse Mertens

 

1947-1948

René Victor

Josse Mertens, Jozef Van Alsenoy, Raymond Jacobs, Emiel De Fleurquin, Antoon Fimmers

 

1948-1949

Antoon Fimmers

Raymond Jacobs, Jetty Rombaut- De Bakker, Georges Franck, Gustaaf Colson, Karel Van Baarle

 

1949-1950

Walter Opsomer

Karel Van Baarle, Herman Wagemans, Georges Franck, Raymond Majean

 

1950-1951

Jozef Van Cuyck

Eugène Mertens, Louis Rombaut, Hendrik Dusoso, Roger Roland, Jozef Van Alsenoy

 

1951-1952

Emiel Ooms

Louis Rombaut, Hendrik Dusoso, Michel Deckers, Jozef Marck, Raymond Jacobs

 

1952-1953

Karel Van Baarle

Jetty Rombaut- De Bakker, Jozef Marck, Michel Deckers, Paul Naudts

 

1953-1954

Louis Rombaut

Michel Deckers, Willy Calewaert, Paul Naudts, Jos Goossenaerts

 

1954-1955

Josse Mertens de Wilmars

Georges Franck, Willy Clijmans, Henri Boonen, Jan Cortvriend, Willy Calewaert

 

1955-1956

Albert De Bièvre

Willy Calewaert, Jan Simons, Hubert Segers, Robert Six, Jozef Heinz

 

1956-1957

Bruno Wuyts

Jetty Rombaut- De Bakker, Jan Simons, Alfons dassen, Carlo Pichler, Andries Kinsbergen, Willy Van Nieuwerburgh

 

1957-1958

Willy Calewaert

Willy Van Nieuwerburgh, Edgar Boonen, Pieter Heuterre, Carlo Pichler, Andries Kinsbergen

 

1958-1959

Willy Van Nieuwerburgh

Carlo Pichler, Jozef Dyck, Felix Maes, Arnold Van Gelder, André Debergh

 

1959-1960

Georges Franck

André Debergh, Andries Kinsbergen, Jozef Van Goethem, Arnold Van Gelder, Jozef Dyck

 

1960-1961

Edgar Boonen

Jozef Marck, Jozef Van Goethem, Marcel Imler, Ivo De Weerdt, Jan Cortvriend

 

1961-1962

Jozef Marck

Jan Cortvriend, Karel Ferdinand, Fernand Collin jr., Mariette Verrycken, Werner Lens

 

1962-1963

André Debergh

Andries Kinsbergen, Hugo Donckers, Hein Albers, Frederik Erdman, Arnold Van Gelder

 

1963-1964

Jozef Dyck

Jean Machiels, Fernand Collin jr., Frederik Erdman, Edmond Lauwers, Hein Albers

 

1964-1965

Karel Ferdinand

Francis Lambrechts, Fernand Collin jr., William Lambrechts, Walter Pruym, Jozef Van den Heuvel

 

1965-1966

Andries Kinsbergen

Luc Schoups, Francis Lambrechts, Jozef Van Goethem, Magda Claesen, Antoon Verstreken, Georges Impens

 

1966-1967

Luc Schoups

Emile De Cuyper, Jozef Van den Heuvel, Guido Arts, Werner Lens, Herman Lange, Jaak Deprez, Emiel Verrijken

 

1967-1968

Jozef Van den Heuvel

Hubert Segers, Felix Maes, Hugo Claesen, Piet Blanckaert, Leo Van Humbeeck, Suzanne Van Hove, Jan Lenaerts

 

1968-1969

Hubert Segers

Jozef Van Goethem, Jan Lenaerts, Mariette Verrycken, Luc Huybrechts, Jan Valvekens, Eddy Van Vliet, Frans Mattheessens jr., Guido Arts

 

1969-1970

Jozef Van Goethem

Suzanne Van Hove, Werner Lens, Christian Jacqmain, Hendrik De Munck, Eddy Van Vliet, Leo Dreessen, Edmond Lauwers

 

1970-1971

Jan Lenaerts

Fernand Collin jr., William Lambrechts, Magda Claesen, Cor Masson, Jean Mertens De Wilmars, Jo Stevens, Frederik Edrman

 

1971-1972

Edmond Lauwers

Denise Wostyn, Hugo Claesen, Herman De Winter, Herman Lange, Eddy Van Vliet, Piet Van den Bergh, Cor Masson, Leo Dreessen

 

1972-1973

Fernand Collin jr.

Emiel Verrijken, Willy Hendrickx, Frederik Erdman, Jaak Deprez, Jacqueline Van Mieghem, Luc De Pauw, Freddy Rubens, Hendrik De Munck

 

1973-1974

Frederik Erdman

Frans Mattheessens jr., Magda Claesen, Herman Lange, Luc Nelis, Philip Van Camp, Alberic De Roeck, Werner Engels

 

1974-1975

Guido Arts

Leo Van Humbeeck, Jo Stevens, Wim Leemans, Dirk De Bock, Marie-Rose De Smet, Wim Van Bosstraeten, Herman Lange

 

1975-1976

Leo Dreessen

Antoon Verstreken, Herman De Winter, Monique Charbon, Caroline Lagae, Hugo Callens, Eric Vervaeke, Paul Wildiers, Paul Dumez

 

1976-1977

Jaak Deprez

Cor Masson, Constance Nys, Karel De Ruytter, Geert Vandendriessche, Eddy Boutmans, Frank Impens, Eddy Van Vliet

 

1977-1978

Leo Van Humbeeck

Paul De Meyer, Raf De Wit, Wim Castelyns, Christiane Truyen, Jean-Pierre Verlegh, Frans Van den Broeck, Dirk De Bock

 

1978-1979

Paul Dumez

Jo Stevens, Jacques Bruneel, Alois Peeters, Leo Bouteligier, Machteld De Ryck, Kris Janssens, Jean Mertens De Wilmars

 

1979-1980

Henri De Ridder

Jo Stevens, Paul Smolderen, Eddy Boutmans, Eric Clijmans, Karel Mul, Stany Wens, Linda Geerinckx, Wim Leenaards

 

1980-1981

Herman Dierckxsens

Herman De Winter, Luc Nelis, Cor Masson, Jean Mertens De Wilmars, Stefan Luyten, Eric Van Der Mussele, Bea Clijsters, Jan Six, Paul Smolderen

 

1981-1982

Jean Mertens De Wilmars

Betty De Roeck, Eric Vervaeke, Karel Mul, Peter Wuyts, Bernhard Samyn, Frieda Hendrickx, Philippe Carsau, Patty Quanjard, Tom Versompel

 

1982-1983

Karel Mul

Constance Nys, Eric Clijmans, Hugo Callens, Jan De Man, Maria Tollenaere, Tom Versompel, Jan Lodewijk Mertens, Jan Six

 

1983-1984

Alberic De Roeck

Herman De Winter, Jo Stevens, Kathleen Bijttebier, Dirk Grootjans, Yolande Van Weert, Tom Versompel, Gerda Lange, Eddy Boutmans

 

1984-1985

Jo Stevens

Herman De Winter, Denise Appel, Jan Verstraete, Dirk Grootjans, Jan Six, Leo Bouteligier, Jo Greeve, Veerle Waeterloos, Jan De Man

 

1985-1986

Herman De Winter

Marc Stommels, Stany Wens, Jacques Dierckx, Rose-Marie t’Jonck, Alain Gunzburg, Anne De Proost, Jan Verstraete

 

1986-1987

Jan Verstraete

Marc Stommels, Jan De Man, Mieke De Troetsel, Jan Six, Patricia Jacobs, Luc Eliaerts, Hilde Velleman, Dirk Grootjans

 

1987-1988

Marc Stommels

Dirk Grootjans, Anne De Proost, Jan Dyck, Joëlle Colaes, Bénédicte Jacqmain, Luc Keyzer, Raymond Eugène, Jacques Dierckx

 

1988-1989

Dirk Grootjans

Jan De Man, Marleen Beniest, Chantal Merlin, Paul Segers, Paul Van Leemput, Jean Van Damme, Marco Schoups, Jan Dyck

 

1989-1990

Jan De Man

Jacques Dierckx, Marleen Beniest, Patricia Jacobs, Edward Janssens, Bert Janssens, Paul Segers, Petra Corman, Ann Collin, Barbara Heysse, Geertrui Bresseleers

 

1990-1991

Jacques Dierckx

Jan Dyck, Patricia Landuyt, Paul Van Leemput, Raymond Eugene, Christ’l Van Hunsel, Peter De Foer, Dominique Reyniers

 

1991-1992

Jan Dyck

Raymond Eugene, Jan Six, Dirk Dielen, Ann Collin, Gerda Lange, Pierre Bogaerts, Jo De Meester, Ilse Caes

 

1992-1993

Raymond Eugene

Paul Segers, Gerda Lange, Christ’l Van Hunsel, Ann Martens, Guido Marinus, Liesbeth Verstreken, Peter Derwael, Frans Lauwers

 

1993-1994

Paul Segers

Edward Janssens, Joëlle Colaes, Ann Dekkers, Pierre Bogaerts, Carl Hendrickx, Tom Dekeersmaeker, Nancy De Clerck, Luc Leroy

 

1994-1995

Edward Janssens

Joëlle Colaes, Bernard Insel, Wim Van Caeneghem, Francis Marck, Katrien Van Looveren, Martine De Leur, Bart Van Reempts, Chantal Desmedt-Quintelier, Tom Van Houtte, Luc De Daele, Monique Buytinck

 

1995-1996

Joëlle Colaes

Guido Marinus, Paul Van Leemput, Thierry Mortelmans, Karina Rommens, Erwin Joris, Jean Hendrickx, Helen Vanden Berghe, Raf Van Gysel, Herbert Verstreken, Martine Neefs, Pascale Van Geem, Bieke Noels

 

1996-1997

Guido Marinus

Gerda Lange, Conny Nys, Paul Quirynen, Christophe Coen, Koen Stevens, Marielle Hallez, Raf Janssens, Hafida Talhaoui, Joeri Arts, Isabelle De Vel

 

1997-1998

Gerda Lange

Johan Greeve, Claude Marinower, Sarah Meeusen, Carlo Van Acker, Ann Vandenhende, Raf De Schepper, Arnt Proost, Ellen Van Beek

 

1998-1999

Johan Greeve

Claude Marinower, Anne Collin, Johan Denil, Fred Niemans, Ilse Van Mellaert, Valerie Verhoeven, Caroline Daerden, Ingrid Van Clemen, Pieter D’Hooghe, Frans Lauwers, Luc Maes

 

1999-2000

Claude Marinower

Frank Roosendaal, Ann Mortelmans, Peter Verstraeten, Anke Dumez, Catherine Van Vliet, Ann Masson, Carine Van De Sande, Pierre Bogaerts, Rudi Lodefier, Olivier Boes, Annelies Leyers

 

2000-2001

Frank Roosendaal

Marco Schoups, Axel Craeybeckx, Johan Bally, Bart Lange, Louis Verstraeten, Isabel Goris, Karen De Leur, Nathalie Leten, Donatienne Schots

 

2001-2002

Marco Schoups

Jan Meerts, Nico Goossens, Nathalie Vermeersch, Joris Dierckxsens, Noëmie Servaes, Wim Van Hemelen, Frieda Hendrickx, Carl Hendrickx, Muriel Dal, Koen Tengrootenhuisen

 

2002-2003

Jan Meerts

Tom Peeters, Anke Dumez, Marc Kips, Nathalie Vermeersch, Luc Wauters, Cathérine Walkiers, Jan De Nef, Paul Van Lierde, Patricia Bowman, Stijn Verbist

 

2003-2004

Tom Peeters

Bart Lange, Jan Loyens, Jan Swinnen, Christophe Dael, Ilse Van Mellaert, Eva Pauwels, An Martens, Paul Ruelens, Birgit Debruyn, Mieke Van Put

 

2004-2005

Bart Lange

Ann Mortelmans, Johan Du Mongh, Dimitri Dupont, Cathy Lannoy, Marine Holthof, Eva Pauwels, Joëlle Vandenbulck, Philippe Broechoven, Bram Breesch, Marc Stolk, Annemie Peeters

 

2005-2006

Ann Mortelmans

Nathalie Vermeersch, Catherine Van Vliet, Michiel Steel, Ilse Caes, Stefan Snepvangers, Erica Van Dijk, Piet Van Gheem, Jan Helsen, Jonas Donvil,

Erica Caluwaerts, An Debaene

 

2006-2007

Nathalie Vermeersch

Pierre Bogaerts, John Maes, Muriel Dal, Eva Samyn, Christiane Gerard, Carlo Van Acker, Christophe Vangeel, Evi Torfs, Louis Leysen jr., Charlot De Decker

 

2007-2008

Pierre Bogaerts

Tom Dekeersmaeker, Hafida Talhaoui, Dirk Wuyts, Hilde Meulders, Jan Helsen, Stephanie Wernaers, Jill Troch, Joost Peeters, Fran Content, Iris Van Den Hole, Filip Van Bergen

 

2008-2009

Tom Dekeersmaeker

Jean Hendrickx, Stijn Verbist, Johan De Weerdt, Iris Van Zand, Nathalie Van De Merlen, Len Augustyns, Tine Vandewiele, Peter Hechtermans, Katrien Segers, Nathalie Koninckx, Marie Willemse

 

2009-2010

Jean Hendrickx

Axel Craeybeckx (opgevolgd door John Maes), Jef Herman, Dominique Claes, Claudia Van De Velde, Patrick Rubens, Elisabeth Verhaert, Bert Gregoir, Jorgen Van Laer, Veerle Allaerts, Erik Nauwelaerts, Marjo Kempenaers

 

2010-2011

John Maes

Abraham Breesch, Tom De Meester, Wendy Michiels, Eric Boon, Christophe Vangeel, Katelijne Van Geet, Tijs Laurens, Koen Van Put, Kristien Peeters, Kristel De Schepper, Mieke Verguts

 

2011-2012

Abraham Breesch

Erica Caluwaerts, Cédric Putcuyps, Dirk Dielen, Merel De Maeyer, Borg Moestermans, Nick Heinen, Katrien Crauwels, Tom Degeeter, Caroline Maes, Fiona Denissen, Els Vanassche

 

2012-2013

Erica Caluwaerts

Claudia Van De Velde, Erhard Vermeulen, Dirk Chabot, Tine Neefs Permanente, Katrien Pacquée, Klaas Bongaerts, Annemie Peeters, Alex Buelens, Nathalie Van De Merlen, Kris Heyrman, Frederic Lenders

 

2013-2014

Claudia Van De Velde

Christophe Vangeel, Veronique Cambré, Joke Bleys, Karina Rommens, Bart Verbelen, Katrien Boonen, Stefaan De Boeck, Wim Smet, Ignace Kroos, Fred Niemans, Ciska Servais

 

2014-2015

Christophe Vangeel

Katrien Crauwels, Tijs Laurens, Anke Dumez, Marc Kips, Yves Massignani, Noemi Blumberg, Hilde Minnen, Ellen Dehing, Romy Geysen, Tim Peeters, Jeroen Bral

 

2015-2016

Katrien Crauwels

Muriel Dal, Bram De Man, Borg Moestermans, Stefan Snepvangers, Axel De Schampheleire, Stefanie Baeten, Katrien Peysmans-De Rick, Joris, Lambrechts, Sophie Dierckxsens, Anton De Clerck, Nathalie Van Damme


Ere-Voorzitters Vlaamse Conferentie bij de Balie Antwerpen
Edward Coremans
Jan Van Rijswijck
René Victor
Carlos De Baeck
Georges Franck
Jozef Van den Heuvel

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord