VOLZET
di 23 nov 2021
PERMANENTE VORMING | Webinar ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag toetst de vergunningverlenende overheid het aangevraagde project steeds aan de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. Bij de toetsing van de aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening kan de vergunningverlenende overheid sedert de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening rekening houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Onder het mom van "beleidsmatig gewenste ontwikkelingen" betrekken lokale besturen steeds vaker niet-decretaal verankerde beleidsdocumenten bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. 

Voor de advocaat dewelke regelmatig in aanraking komt met omgevingsrecht, wordt het dan ook steeds belangrijker om zich bewust te zijn van de opportuniteiten welke het instrument biedt, alsmede de grenzen ervan. 

Gedurende twee uur zal Mr. Nick Servranckx het stedenbouwkundig instrument van de "beleidsmatig gewenste ontwikkelingen" voor u ontleden. In de uiteenzetting wordt onder meer aandacht geschonken aan de ontstaansgeschiedenis van het instrument, de voorwaarden om ervan gebruik te kunnen maken, de grenzen welke de rechtspraak uiteengezet heeft en de meest recente ontwikkelingen.

Mr. Nick Servranckx van het Brusselse advocatenkantoor Orys is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening. Hij staat dagdagelijks private en cliënten en vennootschappen bij in diverse geschillen omtrent stedenbouw.

Wanneer
di 23 nov 2021 12u00 –
14u00
Waar
WEBINAR
Wie
ere-advocaten, advocaten, stagiairs
Prijs
€ 65.00 (Niet leden)
€ 50.00 (Leden)
Info

permanentevorming@deconferentie.be  

Deze activiteit is volzet.

De Conferentie provincie Antwerpen maakt gebruikt van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Akkoord